Odsek za bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih delatnosti uz pomoć kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu. Bezbednost i zdravlje na radu kao skup interdisciplinarnih aktivnosti uređuje mere, postupke, načela i pravila bezbednosti i zdravlja na radu kako bi se osnovnim (projektovanim, tehničkim) merama rizici na radu eliminisali ili umanjili, odnosno sveli na prihvatljiv nivo, te kako bi se nakon primene osnovnih mera iz bezbednosti i zdravlja na radu i utvrđenog nivoa rizika, prestali rizik sveo na prihvatljiv nivo primenom posebnih (organizacionih) mera iz bezbednosti i zdravlja na radu.

Svrha bezbednosti i zdravlja na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se sprečili zastoji u odvijanju tehnoloških/proizvodnih/uslužnih i drugih radnih procesa s mogućim posledicama za zdravlje i život radnika kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti u svezi s radom.

LD INSTITUT – CENTAR ZA BEZBEDNOST I ZAŠTITU – Odsek za bezbednost i zdravlje na radu Vam nudi sledeće usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

 • Izrada Akta o proceni rizika
 • Izrada Pravilnika iz bezbednosti
 • Izrada uputstava za bezbedan i zdrav rad
 • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
 • Izrada programa obuke za bezbedan i zdrav rad
 • Usluge lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Izrada svih potrebnih dokumenata iz bezbednosti i zdravlja na radu za poslodavce kojima ne treba lice za bezbednost i zdravlje na radu
 • Pregled opreme za rad
 • Ispitivanje uslova radne sredine
 • Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Sve ostalo iz bezbednosti i zdravlja na radu