Odsek za zaštitu životne sredine

LD centar za BEZBEDNOST I ZASTITU

Životna sredina jeste skup prirodnih i otvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život; to su svi uslovi, okolnosti i uticaji koji okružuju i utiču na razvoj jednog organizma ili grupe organizama, uticaji dolaze kako od žive tako i od nežive prirode. Životnu sredinu čini svet prirode (biljke, životinje, zemljište, vazduh i voda), koji je postojao milijardama godina pre čoveka i svet objekata, predmeta i institucija koje je čovek sam izgradio koristeći tehniku, tehnologiju i nauku da bi stvorio okruženje koje odgovara njegovim potrebama. Životna sredina ili čovekova okolina predstavlja sve ono što nas okružuje, odnosno sve ono sa čime je direktno ili indirektno povezana čovekova životna i proizvodna aktivnost.

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Ekološka odbrana je multidisciplina i treba da predstavlja trajnu obavezu svih članova društva. Njena multidisciplinarnost proističe iz činjenice što zdravlje, životna sredina i socijalni uslovi predstavljaju kompleks oblasti i problema koji su u stalnoj interakciji. Briga o životnoj sredini je sa gledišta našeg društva prioritet od sveukupnog značaja za društvo. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva.

LD INSTITUT – CENTAR ZA BEZBEDNOST I ZAŠTITU – Odsek za zaštitu životne sredine Vam nudi sledeće usluge iz oblasti zaštite životne sredine:

  • Izrada Studija uticaja objekata (projekata) na životnu sredinu
  • Izrada Politike prevencije od udesa
  • Izrada Izveštaja o bezbednosti
  • Izrada Planova zaštite od udesa
  • Izrada Planova upravljanja otpadom
  • Izrada Akcionih planova iz zaštite životne sredine
  • Izrada Planova monitoringa
  • Usluge referenta zaštite životne sredine
  • Ostale usluge iz oblasti zaštite životne sredine po zahtevima poslodavaca