Istraživački odsek

LD centar za NAUKU zaglavlje

Istraživanje se opisuje kao aktivan, istrajan i složen proces proučavanja s ciljem otkrivanja, tumačenja i pojašnjavanja činjenica. Ovo intelektualno proučavanje sprovodi se s ciljem stvaranja višeg znanja o događajima, ponašanju, te primenjivim teorijama i zakonima. Termin istraživanje se takođe koristi pri opisivanju celog skupa informacija o određenoj temi, a obično se vezuje uz nauku i naučnu metodu istraživanja.

Naučno istraživanje je sistematsko, plansko i objektivno ispitivanje nekog problema, prema određenim metodološkim pravilima, čija je svrha da se pruži pouzdan i precizan odgovor na unapred postavljeno pitanje. Svako naučno istraživanje ima više međusobno logično povezanih faza. Istraživanje započinje formulacijom problema i cilja istraživanja, definisanjem osnovnih varijabli, hipoteza, izbora uzorka, kao i metoda i tehnika istraživanja. Krajnji rezultat naučnog istraživanja je pisani naučni rad, članak ili monografija, u kojem se na pregledan, obuhvatan, koncizan i precizan način saopštavaju rezultati istraživanja i daju objašnjenja istraživane pojave.

LD INSTITUT – CENTAR ZA NAUKU I ISTRAŽIVANJE – Istraživački odsek Vam nudi sledeće usluge iz oblasti istraživačkog rada:

  • Istraživanje u oblasti tehničkih nauka
  • Istraživanje u oblasti tehnoloških nauka
  • Istraživanja za pripremu doktorskih disertacija iz oblasti tehničko – tehnoloških i prirodnih nauka
  • Fundamentalna istraživanja
  • Primenjena istraživanja
  • Razvojna istraživanja
  • Članstvo u istraživačkom odseku