Odsek nauke

LD centar za NAUKU zaglavlje

Nauka je skup svih metodički sakupljenih i sistematski sređenih znanja, kako opštih tako i onih u nekom specifičnom području ili aspektu stvarnosti. Nauka je jedinstvo otkrića i dokaza, metoda i sistema, istraživanja i izlaganja. Nauka je objektivno, logički argumentovano i sistematizovano znanje o zakonitostima, činjenicama, uzrocima i pojavama u stvarnosti, stečeno i provereno egzaktnim posmatranjem, ponovljivim eksperimentom i valjanim razmišljanjem.

“Vrhunski domet celokupne nauke je da što više empirijskih činjenica obuhvati logičkim rasuđivanjem iz što manjeg broja hipoteza i aksioma.“ (Albert Ajnštajn)

LD INSTITUT – CENTAR ZA NAUKU I ISTRAŽIVANJE – Odsek nauke Vam nudi sledeće usluge iz oblasti naučnog rada:

 • Autorska dela u realizaciji naučno – istraživačkih projekata u tehničko – tehnološkim i prirodnim naukama
 • Naučni radovi u tehičko – tehnološkim i prirodnim naukama
 • Biblioteka stručne literature i udžbenika i naučnih časopisa iz oblasti tehničko – tehnoloških i prirodnih nauka
 • Članstvo  u odseku nauke visokoškolskih i srednješkolskih ustanova, instituta, pravnih lica, fizičkih lica kao i učenika i studenata
 • Zaštita patenata i drugih autorskih prava
 • Lizing intelektualne svojine i drugih autorskih prava
 • Transfer tehnologija
 • Evidentiranje patenata i autorskih dela
 • Deponovanje patenata, autorskih dela i srodnih prava
 • Organizovanje naučnih skupova, seminara i konferencija
 • Obuka zainteresovanih grupa iz oblasti nauke, patenata i druge intelektualne svojine
 • Zaštita Vaše ideje