Odsek visokog obrazovanja

Centar za obrazovanje Logo za zaglavlje

Visoko obrazovanje predstavlja prvi korak na putu ka uspehu. Po završetku srednje škole stečena su neka osnovna opšta i stručna znanja. Da bi uspeli u poslu i životu, potrebno je ta znanja proširiti, a stručnost usavršiti. Na žalost, Loznica je jedan od gradova u Srbiji koji nema svoj univrzitet, te su mladi primorani da odlaze na studije u druge, veće gradove, udaljavajući se od svojih bližnjih, i stvarajući dodatni trošak svojim roditeljima.

LD INSTITUT – CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH – Odsek visokog obrazovanja u saradnji sa renomiranim visokoškolskim ustanovama organizuje upis, i vrši koordiniranje, te Vam na taj način približava fakultete i omogućuje da studirate i u Loznici, ili, po vašoj želji, na matičnom fakultetu.

Organizovali smo saradnju sa sledećim visokoškolskim ustanovama:

  • “FIMEK” – Novi Sad
  • PRAVNI FAKULTET – Novi Sad
  • “UNION – NIKOLA TESLA” – Beograd
  • VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA – Novi Sad

Osim gore navedenog, CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH – Odsek visokog obrazovanja, za Vas nudi i:

  • Ponuda svih knjiga i skripti potrebnih za studiranje navedenih fakulteta
  • Korišćenje biblioteke uz uplatu članarine