Konsultantski odsek

LD centar za standardizaciju za zaglavlje

Implementacija standarda predstavlja, uvođenje standarda u jedno poslovno okruženje, odnosno predstavlja skup radnji koje se sprovode u cilju izrade dokumentacije i obuka zaposlenih, radi poboljšanja kvaliteta nekog proizvoda ili usluge. Implementacijom standarda činimo proizvod ili uslugu uporedivim sa drugim proizvodima ili uslugama prema normama kvaliteta koje propisuju određeni standardi.

LD INSTITUT – CENTAR ZA STANDARDIZACIJU – Konsultantski odsek Vam nudi  usluge implementacije, odnosno uvođenja standarda i ostale konsultantske usluge:

 • ISO SRPS 9001 – sistem menadžmenta kvaliteta
 • ISO SRPS 14001 – sistem menadžmenta zaštite životne sredine
 • OHSAS 18001 – sistem menadžmenat bezbednosti i zdravlja na radu
 • ISO SRPS 27001 – sistem menadžmenta bezbednosti informacija
 • ISO SRPS 22000 – sistem menadžmenta bezbednosti hrane
 • HACCP – analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke
 • ISO/IEC 17025 – opšti zahtevi za akreditaciju laboratorija
 • Global Gap – sistem menadžmenta dobre poljoprivredne prakse
 • CE znak – direktive za uvođenje usaglašenosti proizvoda
 • IFS – standard za kvalitet i bezbednost hrane
 • Selekcija kadrova
 • Radionica za unapređenje ljudskih resursa
 • Kursevi za interna proveravanja sistema menadžmenta po zahtevima ISO SRPS standarda